Samenwerken

  • Afdrukken

Vanuit onze natuurwerkgroep wordt nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer, de gemeente Roermond, particuliere eigenaren van percelen in de Driestruik, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) en IVN Roermond e.o.

Er is een kernteam met daarin mensen van zowel het Natuurhistorisch Genootschap als IVN van waaruit, soms aangevuld met iemand van de vrijwilligers, overleg plaats vindt met Staatbosbeheer, de gemeente Roermond en de particuliere eigenaren.

Stichting IKL zorgt al jarenlang voor de gereedschappen en handschoenen die gebruikt worden tijdens de werkdagen.


 logo Staatsbosbeheer

logo gemeente Roermond logo-ikl
    logo NHGL 2     logo IVN