Nieuwe uitbraak Ranavirus

  • Afdrukken

Helaas is er een nieuwe uitbraak van het Ranavirus in drie poelen in de Driestruik geconstateerd door het Dutch Wildlife Health Center (DWHC) uit Utrecht. Er zijn dode amfibieën gevonden.

Het virus kan zich verspreiden via geïnfecteerde dieren maar ook via besmet water of bodemdeeltjes. Het gebied is daarom deels afgesloten voor het publiek. Staatsbosbeheer laat weten: "... Het is van groot belang dat de besmetting zich niet verspreidt naar omliggende gebieden zoals Nationaal Park De Meinweg, een van de meest soortenrijke gebieden van Nederland. Staatsbosbeheer sluit daarom het besmette deel van de Driestruik voor alle publiek. Zo is verspreiding van het virus via watercontact door mensen of honden niet meer mogelijk.

Staatsbosbeheer rekent op begrip voor deze vervelende maar belangrijke maatregel en houdt verscherpt toezicht op de naleving van het toegangsverbod."

Of en waar onze volgende werkdagen doorgaan / door kunnen gaan is nog niet duidelijk.


Zie ook bij 1Limburg: 'Deel van natuurgebied gesloten vanwege besmettelijk virus'

Contactpersoon Staatsbosbeheer Midden-Limburg: Robbert Ouwerkerk, op Twitter: @rangerrobbert
Regio blog: Staatsbosbeheer Limburg > Midden-Limburg

DWHC - Ziekte: Ranavirus, een recent artikel: 'Aanhoudende ranavirus epidemie in Nederland'.

Op deze website (over de vorige uitbraak):
- Driestruik weer open !