Werkdagen 2019 - 2020

Zondag 8 september 2019:              Opschonen groeiplaats Hengel bij het zitbankje (eigendom Staatsbosbeheer)

Zondag 6 oktober 2019:                   Heide opschonen, rondom prunus bestrijden (eigendom Staatsbosbeheer)

Zaterdag 2 november 2019:             Landelijke Natuurwerkdag: Prunus bestrijding (Particulieren)

Zondag 1 december 2019:               Langs fietspad bomen afzetten (Staatsbosbeheer en eigendom gemeente)

Zondag 12 januari 2020:                   Rondom Akkerpoel bomen en struiken verwijderen (eigendom gemeente)

Zondag 9 februari 2020:                   Prunus bestrijden/verwijderen (eigendom Staatsbosbeheer)

Zondag 8 maart 2020:                      Zandcirkel maken, bij Akkerpoel (eigendom gemeente)

Zondag 5 april 2020:                         Zwerfvuil opruimen in de gehele Driestruik.