Literatuur over het gebied

  • Afdrukken

Literatuur Driestruik

Jansen, W. & S. Jansen, 1993. Herstel van een heideterrein in de gemeente Roermond. De natuurwaarden en het toekomstig beheer van de Driestruik. Natuurhistorisch Maandblad82(5): 109-115.

Jansen, W. & S. Jansen, 1994. De Werkgroep Meinweg onder de vleugels van het Genootschap. Natuurhistorisch Maandblad83(5): 89-92.

Jansen, W. & S. Jansen, 1995. Recente vindplaats van Dichte bermzegge in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 84(3): 63-64.

Geraeds, R.P.G., 2016. Overwinteringsplekken van de Bruine winterjuffer in de Driestruik. Natuurhistorisch Maandblad 105(10): 244-246. 

Geraeds, R.P.G., 2017. Het gebruik van rasterpalen door de Zandhagedis in de Driestruik. Natuurhistorisch Maandblad 106(8): 143-146.

Geraeds, R.P.G., 2018. Schuil-, overwinterings- en eiafzetplekken van Zandhagedis in de Driestruik. Natuurhistorisch Maandblad 107(4): 62-67.