Begrazing Rode Geuzen

  • Afdrukken

De Driestruik wordt, evenals de aangrenzende Breidberg, begraasd door Rode Geuzen. Ook bij Hattem in Roermond grazen Rode Geuzen.

Deze extra begrazing, bovenop die door de aanwezige wilde dieren zoals konijnen, hazen en reeën, is nodig omdat het gebied anders, langzaam maar zeker, zou vergrassen en dicht groeien met bomen en struiken. Ten behoeve van onder meer de zandhagedissen en knoflookpadden is het in stand houden van het (half)open landschap gewenst.

De gemeente Roermond heeft voor de begrazing een overeenkomst gesloten met Marc Büchner. Mocht je vragen hebben of als er iets met een Rode Geus aan de hand is dan kun je hem bellen. Zijn telefoonnummers zijn 06 543 43 431 en 024 32 57 88 46.

In het recente verleden graasden er Schotse Hooglanders op de Driestruik. Lees meer over 'Drieska' en de geschiedenis van de begrazing in het artikel : Geschiedenis begrazing.

9 rode geuzen 005  640
Rode geuzen, moeder en kalf (net gedronken) - fotograaf : Anja van Halbeek