Reptielen onderzoek

In 'De Driestruik' zijn verdeeld over het gebied platen uitgelegd voor onderzoek naar reptielen. Er komen drie soorten hagedissen voor; Zandhagedis, Levendbarende hagedis en de Hazelworm. Alle inheemse reptielen, waaronder deze drie soorten hagedissen, zijn beschermd en zijn doorgaans doelsoorten in het natuurbeheer.

Looproutes
Voor soorten die plaatselijk in hogere aantallen voorkomen, bijvoorbeeld de Zandhagedis en de Levendbarende hagedis worden vaak routes gelopen. Op zo'n route kun je, onder gunstige weersomstandigheden, het voorkomen van deze reptielen onderzoeken. In de Driestruik wordt zo'n route regelmatig gelopen.


Zandhagedis - fotograaf : Rob Geraeds

Reptielenplaten
Voor soorten met een verborgen leefwijze en een lage trefkans zoals de Hazelworm, worden naast looproutes ook speciale platen in het veld gelegd. Deze platen blijven een lange periode liggen en ze worden periodiek door waarnemers gecontroleerd. Ook andere soorten dan de Hazelworm gebruiken deze platen als schuilplaats, waardoor de trefkans groter wordt.

Door het combineren van beide methoden krijgen we een goed beeld van het voorkomen van de reptielen binnen het gebied.